“TYTUS”

Koło Naukowe Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji „TYTUS” zostało założone w 2017r. z inicjatywy studentów różnych kierunków studiów. Nazwa koła „TYTUS” nie jest przypadkowa i łączy w sobie problematykę mechaniki i wytrzymałością materiałów z osobą profesora Maksymiliana Tytusa Hubera (1872-1950), wybitnego polskiego uczonego, inżyniera, specjalizującego się w mechanice i wytrzymałości materiałów (autor nadal aktualnej i powszechnie znanej hipotezy wytężenia materiału Hubera – Misesa – Hencky’ego). Opiekunami KN „TYTUS” zostali: dr inż. Maciej Obst i dr Dariusz Kurpisz z Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. Od początku istnienia KN „TYTUS” podejmowano szereg inspirujących tematów, których celem poza szeroko pojętym rozwojem wiedzy i umiejętności była realizacja nieprzeciętnych, inspirujących wyzwań technicznych. Studenci z KN ”TYTUS” podjęli się budowy jednośladowego pojazdu elektrycznego  – projekt o nazwie „ELEKTRO-KOMAR”. W ramach działania KN „TYTUS” nawiązano kontakty z kołami naukowymi innych uczelni i przedsiębiorstwami, przeprowadzono szereg symulacji i obliczeń konstrukcyjnych projektowanego pojazdu (modernizacja konstrukcji nośnej, projekt nowego zawieszenia, obliczenia ciekawego układu napędowego z zastosowaniem nowoczesnej przekładni pasowej, obliczenia hamulców i systemów odzysku energii, badania materiałów z ukierunkowaniem na poprawę komfortu, badania dynamiczne, zastosowanie druku 3D oraz skanowanie 3D itp.).

KN „TYTUS” nawiązało współpracę z Kołem Naukowym Inżynierii Wirtualnego Projektowania „IWP” w obszarze której, prowadzone są badania właściwości mechanicznych struktur wykonywanych techniką druku 3D. Studenci z KN „TYTUS” uczestniczą w wycieczkach do przedsiębiorstw oraz wystawach/sympozjach organizowanych przez przedsiębiorstwa. Obecnie w KN „TYTUS” poza projektem ELEKTRO-KOMAR, realizowane są badania nad zawieszeniem pojazdu jednośladowego, badania dynamiczne materiałów i konstrukcji. Studenci KN „TYTUS” podjęli się także opracowania „mechatronicznej ryczki”, która poza aspektami naukowo-konstrukcyjnymi, może stanowić nie lada gratkę podczas „Nocy Naukowców” i wystaw technicznych. Podczas ostatniej edycji „Nocy Naukowców” prowadzone były pokazy i wykład na temat przebiegu zderzenia samochodów, gdzie zwracano uwagę na obciążenie ciała podróżującego, działanie pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych i przebiegu niszczenia struktury nadwozia. Omawiano także obciążenia działające na dziecko przewożone samochodem. Prezentowane wyniki poprzedzone zostały ciekawym badaniem.

Obecnie w ramach KN „TYTYUS” planowane są nowe zadania:

  • badania statyczne oraz dynamiczne materiałów i konstrukcji (także inżynieria biomedyczna),
  • badania eksperymentalne i analityczne w mechanice ruchu pojazdów (badania elementów pojazdów, całych pojazdów, podzespołów),
  • konstrukcja maszyn i urządzeń (mechanika i mechatronika),
  • konstrukcja / badania w zakresie systemów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE),
  • badania w zakresie termo-mechaniki (materiały i konstrukcja),
  • konstrukcja nowych urządzeń (od „maszyn prostych” po złożone systemy techniczne).

Spotkania KN „TYTUS” odbywają się w Laboratorium Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji.

Osoby kontaktowe:

  • inż. Grażyna Olszewska, e-mail: grazyna.olszewska@student.put.poznan.pl
  • Katarzyna Sobkowicz , e-mail: katarzyna.sobkowicz@student.put.poznan.pl

Zapraszamy studentów, którzy chcą z nami spróbować realizacji marzeń.