Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

dydaktyka, nauka, przemysł

Kontakt:

Instytut Mechaniki Stosowanej
Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii
ul. Jana Pawła II 24, 61-131 Poznań
pokój: 404
tel. +48 61 665 2175
e-mail: pawel.jasion@put.poznan.pl