Zespół

PRACOWNICY ETATOWI


dr hab. inż. Piotr PACZOS, prof. PP

profesor uczelni; kierownik Zakładu;  pokój MC409; tel. 61 665 2325

Obszary zainteresowań badawczych: (Publons)
– wytrzymałość, stateczność i nośność belek cienkościennych
– badania doświadczalne konstrukcji cienkościennych

Prowadzone przedmioty:
– wytrzymałość materiałów (modelowanie)
– wytrzymałość i stateczność konstrukcji cienkościennych

dr hab. inż. Paweł JASION

adiunkt; pokój MC404; tel. 61 665 2175

Obszary zainteresowań badawczych: (Publons)
– stateczność powłok cienkościennych
– stateczność konstrukcji trójwarstwowych

Prowadzone przedmioty:
– wytrzymałość materiałów
– metoda elementów skończonych

dr inż. Magdalena GRYGOROWICZ

adiunkt dydaktyczny; pokój MC406; tel. 61 665 2176

Prowadzone przedmioty: (Publons)
– mechanika
– wytrzymałość materiałów

dr inż. Piotr KĘDZIA

adiunkt; pokój MC408; tel. 61 665 2064

Obszary zainteresowań badawczych: (Publons)
– konstrukcje wielowarstwowe
– pole magnetyczne i jego wpływ na konstrukcje
– poprawność numerycznego rozwiązywania zagadnień inżynierskich

Prowadzone przedmioty:
– wytrzymałość materiałów
– metoda elementów skończonych

dr Dariusz KURPISZ

adiunkt; pokój MC405; tel. 61 665 2268

Obszary zainteresowań badawczych: (Publons)
– modelowanie właściwości mechanicznych materiałów
– modelowanie i obliczenia ustrojów nośnych konstrukcji
– modelowanie matematyczne procesów fizycznych

Prowadzone przedmioty:
– wytrzymałość materiałów i konstrukcji
– stateczność konstrukcji
– wytrzymałość konstrukcji cienkościennych

dr inż. Maciej OBST

adiunkt; pokój MC405; tel. 61 665 2268

Obszary zainteresowań badawczych: (Publons)
– mechanika konstrukcji, wytrzymałość materiałów i konstrukcji
– technika motoryzacyjna, mechanika ruchu pojazdów, bezpieczeństwo pojazdów

Prowadzone przedmioty:
– wytrzymałość materiałów i konstrukcji
– podstawy konstrukcji maszyn

dr Marcin RODAK

adiunkt dydaktyczny; pokój MC405; tel. 61 665 2268

Obszary zainteresowań badawczych: (Publons)
– wytrzymałość i stateczność belek cienkościennych

Prowadzone przedmioty:
– podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
wytrzymałość materiałów

dr inż. Mikołaj SMYCZYŃSKI

adiunkt; pokój MC409; tel. 61 665 2325

Obszary zainteresowań badawczych: (Publons)
konstrukcje wielowarstwowe
– wytrzymałość i stateczność konstrukcji

Prowadzone przedmioty:
– wytrzymałość materiałów
metoda elementów skończonych

dr inż. Piotr STASIEWICZ

adiunkt dydaktyczny; pokój MC407; tel. 61 665 2044

Prowadzone przedmioty: (Publons)
– wytrzymałość materiałów
– wytrzymałość konstrukcji mechanicznych

dr inż. Iwona WSTAWSKA

asystent; pokój MC406; tel. 61 665 2176

Obszary zainteresowań badawczych: (Publons)
– wytrzymałość i stateczność konstrukcji wielowarstwowych
– analiza konstrukcji na podłożu sprężystym

Prowadzone przedmioty:
– wytrzymałość materiałów

mgr inż. Krzysztof SOWIŃSKI

asystent; pokój MC408; tel. 61 665 2064

Obszary zainteresowań badawczych: (Publons)
– wytrzymałość i stateczność powłokowych konstrukcji cienkościennych
– metoda elementów skończonych
– zagadnienia optymalizacyjne w mechanice

Prowadzone przedmioty:
– wytrzymałość materiałów
– metoda elementów skończonych
– optymalizacja konstrukcji

mgr inż. Michał PLUST

asystent; pokój MC403; tel. 61 665 2308

Obszary zainteresowań badawczych: (Publons)
– wytrzymałość i stateczność konstrukcji cienkościennych

Prowadzone przedmioty:
– wytrzymałość materiałów

DOKTORANCI


mgr inż. Aleksandra PAWLAK

doktorantka; pokój MC406; tel. 61 665 2176

Obszary zainteresowań badawczych: (Publons)
– stateczność konstrukcji
– wytrzymałość konstrukcji cienkościennych

PRACOWNICY TECHNICZNI


Leszek PAETZ

specjalista; pokój MC019; tel. 61 665 3571