Dydaktyka

Zajęcia prowadzone przez pracowników Zakładu

Wytrzymałość materiałów

Wytrzymałość materiałów jest dziedziną wiedzy inżynierskiej zajmującą się analizą odkształceń i naprężeń w prostych elementach konstrukcyjnych. Obejmuje zagadnienia z obszarów mechaniki, matematyki i eksperymentu.

Nauczana jest na pierwszym i drugim stopniu studiów. Obejmuje wykłady, ćwiczenia i laboratoria.
materiały dydaktyczne

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych (MES) jest numeryczną metodą rozwiązywania zagadnień inżynierskich. Stosowana jest w czasie procesu projektowego do wyznaczania ugięć oraz rozkładów naprężeń w elementach konstrukcyjnych. Jest również szeroko stosowana do przeprowadzania eksperymentów numerycznych w badaniach naukowych.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz laboratoriów.
materiały dydaktyczne

Podstawy konstrukcji maszyn


materiały dydaktyczne

Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji

Optymalizacja to proces, którego celem jest otrzymanie najlepszych rezultatów ze względu na wybrane kryterium w danych warunkach.
Procedura optymalnego projektowania konstrukcji pozwala otrzymać rozwiązanie najlepsze ze względu na obrane kryterium, co w przypadku tradycyjnego podejścia do problemu projektowego nie zawsze jest możliwe. Optymalne projektowanie zmuszając inżyniera do określenia zmiennych decyzyjnych, funkcji celu oraz ograniczeń nałożonych na konstrukcję pozwala także lepiej zrozumieć postawiony problem.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz laboratoriów.
materiały dydaktyczne

Podręczniki