Kontakt:

Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Instytut Mechaniki Stosowanej
Centrum Mechatroniki, Biomechaniki
i Nanoinżynierii
ul. Jana Pawła II 24, 61-131 Poznań
pokój: 409
tel. +48 61 665 2325
e-mail: piotr.paczos@put.poznan.pl