Laboratorium – badania

Badania analityczne

obliczenia wytrzymałościowe wszystkich typów konstrukcji maszynowych metodami analitycznymi i komputerowymi:

  • analiza konstrukcji powłokowych (cysterny, zbiorniki, armatura, aparatura chemiczna,…),
  • analiza stateczności konstrukcji,
  • optymalizacja konstrukcji.

Badania doświadczalne

badania statyczne i dynamiczne:

  • własności mechanicznych materiałów,
  • połączeń spawanych,
  • elementów konstrukcji,
  • badania zmęczeniowe,
  • badania dynamiczne w prostych i złożonych stanach naprężeń.