Laboratorium-wyposażenie

Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Zwick /Z100

Zastosowanie:

 • badania statyczne własności wytrzymałościowych materiałów i detali maszyn (próby rozciągania, ściskania, zginania).
 • badania przy programowanych cyklach obciążeń w zakresie małej liczby cykli

Dane techniczne:

 • zakres sił: ± 100 kN
 • klasa pomiaru siły: 0,5
 • rozdzielczość pomiaru siły: 1 N
 • rozdzielczość pomiaru odkształcenia próbki: 0,6 μm
 • klasa pomiaru odkształcenia ekstensometrem Macro: 1
 • rozdzielczość pozycjonowania trawersy: 0,1 μm
 • maksymalna prędkość przemieszenia trawersy: 200 mm/min
 • szerokość przestrzeni roboczej: 640 mm między kolumnami
 • maksymalna długość próbki: 1000 mm
 • wyposażenie do próby rozciągania: szczęki samozakleszczające do próbek płaskich do 14 mm i okrągłych do 12 mm
  mocowanie próbek z gwintem i kołnierzem
 • wyposażenie do zginania 3-punkowego – maks.
 • rozstaw podpór: 400 mm
 • wyposażenie do próby ściskania: stoliki płaskie, jeden samonastawny

Pulsator hydrauliczny MTS 810

Zastosowanie:

 • badania zmęczeniowe przy stałych lub programowanych cyklach obciążeń w zakresie małej i dużej liczby cykli
 • badania statyczne własności wytrzymałościowych materiałów i detali maszyn (próby rozciągania, ściskania)

Dane techniczne:

 • zakres sił ± 100 kN
 • rozdzielczość siły 20 N
 • rozdzielczość pozycjonowania: bez ekstensometru 0,001 mm; z ekstensometrem 0,0001 mm
 • częstotliwość pracy zależna od amplitudy przemieszczenia, max 40 Hz
 • napęd hydrauliczny z serwozaworami
 • programy sterujące do realizacji badań zmęczeniowych: przy stałych parametrach; przy programowanej zmianie parametrów cykli obciążenia; przy ręcznej zmianie parametrów cykli obciążenia zmęczeniowego
 • program do sterowania próbami rozciągania i ściskania
 • szerokość przestrzeni roboczej: 570 mm między kolumnami
 • maksymalna długość próbki: 1000 mm